De Impact van Action Bias op zakelijke beslissingen

Biases kunnen gevaarlijk zijn en je zakelijke beslissingen sterk beïnvloeden. Ze leiden tot incorrecte inschattingen, fouten en verlies van omzet.

Maar er is één bias die sommigen identificeren als de moeder van alle biases – tenminste, als het gaat om persoonlijke productiviteit. Dit is de action bias. In dit artikel leg ik je uit waarom dit het geval is en hoe action bias invloed uitoefent op de zakelijke beslissingen die je neemt.

Wat is action bias (actiebias)?

De action bias (in het Nederlands ook wel actiebias) beschrijft onze behoefte om actie te kiezen boven laksheid. Vaak is dit in je voordeel. Er zijn echter momenten waarop je je gedwongen voelt om te handelen, terwijl er geen bewijs is dat dit tot een beter resultaat zal leiden dan niets doen.

Onze neiging om (altijd) te reageren met actie als automatische reactie, zonder goede argumenten, wordt de action bias genoemd. Bijna iedereen heeft deze neiging. Zie bijvoorbeeld deze quote van kunstschilder Chuck Close:

“Inspiration is for amateurs. The rest of us just show up and get to work. If you wait around for the clouds to part and a bolt of lightning to strike you in the brain, you are not going to make an awful lot of work. All the best ideas come out of the process; they come out of the work itself.”

De ‘moeder’ van alle biases is dus die action bias. Het is:

  • De neiging om te denken dat waarde alleen kan worden verkregen door actie te ondernemen;
  • De neiging om te handelen in plaats van terughoudend te zijn, wanneer verschillende de opties (waaronder niets doen) eigenlijk prima zijn.

De twee voorgenoemde aspecten van action bias zijn aan elkaar gerelateerd. De eerste neiging informeert namelijk de tweede. Je probeert actie te ondernemen in plaats van jezelf te weerhouden en af te wachten, omdat je al een neiging hebt ontwikkeld om actie te waarderen als hetgeen dat waarde creëert. Actie nemen zie je dus als intrinsiek belangrijker dan afwachten.

Wanneer treedt action bias (actiebias) op?

Een goed voorbeeld van action bias is het handelen van een keeper bij een strafschop tijdens een voetbalwedstrijd. Stel je voor dat je de keeper bent van het Nederlands elftal. Je bereidt je voor om een strafschop te blokkeren tijdens een belangrijke wedstrijd. Je voelt de druk om te presteren.

Als je vaker voetbal kijkt en net als de meeste keepers zou handelen, spring je zodra de strafschop wordt gemaakt bijna elke keer naar links of naar rechts om deze te blokkeren. Toch is het zo dat je, als je goed nadenkt, weet dat je kansen om de strafschop met succes te blokkeren groter zijn wanneer je simpelweg in het midden stil blijft staan en pas actie onderneemt zodra de bal jouw richting op komt.

De vraag is dus: waarom spring je, in plaats van dat je stil blijft staan? Dat is de action bias. Misschien heb je het gevoel dat mensen je zouden veroordelen als je niet meteen een kant op springt en vervolgens de strafschop niet bleek te kunnen blokkeren. Het lijkt er dan immers op dat je het niet eens hebt geprobeerd.

Dus spring je maar, ook al verbetert dit de kansen waarschijnlijk niet. Hoe contra-intuïtief het niet-springen ook voor je voelt, in dit geval vergroot stilstaan en afwachten je kansen op succes. (Bar-Eli et al., 2007)

Wanneer treedt action bias op?

Een bias beïnvloed onze perceptie van dingen, maar ook hoe we interpreteren wat we hebben waargenomen. Ook in onze op actie gebaseerde vooringenomenheid is dit sterk aanwezig. We zijn geneigd te denken dat de mensen die altijd druk bezig zijn, de meeste waarde creëren (binnen je bedrijf bijvoorbeeld).

Niets is echter verder van de waarheid verwijderd. In veel gevallen is het de persoon die niet vaak of snel handelt – die zichzelf in bedwang houdt en rustig over de volgende stappen nadenkt – die de échte verandering teweegbrengt en daadwerkelijk een hoop waarde toevoegt.

Daarom loont het niet altijd om snel een beslissing te nemen of als eerste in actie te komen. Vaak zal de keuze om even te wachten, goed en uitgebreid na te denken en daarna pas gerichte actie te ondernemen, uiteindelijk meer waarde en succes opleveren.

Er is daarnaast ook nog een ander probleem: soms ontwikkelt de waarde zich vanzelf en hoeven we daar helemaal geen of zeer weinig actie voor te ondernemen. Soms staat het ondernemen van actie zelfs in de weg ​​van het behalen van de potentiële waarde.

Het is goed als je het momentum en de kracht van de natuurlijke cyclus en stroom van dingen kunt inzetten om de waarde en het succes te krijgen waarnaar je naar op zoek bent. Als je een idee hebt, hoef je niet meteen het gehele idee uit te voeren, maar kun je dit opdelen in kleinere taken en kijken hoe dat zich ontwikkelt.

Voor de meeste mensen mensen – bij wie actie bias sterk aanwezig is – lijkt het erop dat er niets wordt gedaan om waarde te creëren. Maar dat is dus niet juist. Verkennen, nadenken, observeren en simpelweg even wachten zijn ook manieren van efficiënt aan het werk zijn.

Omdat je geen actie of beweging ziet, is het nog niet zo dat er helemaal niets belangrijks plaatsvindt. Vooral op het werk vindt dit soort vooringenomenheid vaak plaats – je denkt dat je iets ziet (bijvoorbeeld dat iemand niet hard genoeg werkt), maar je beeld is gekleurd door de action bias.

Dit beïnvloedt de manier waarop je waardevolle werknemers ziet – alleen de mensen die zich uit de naad werken, vind je goed. De rest ben je liever kwijt dan rijk (en je denkt prima zonder hen te kunnen).

Kortom: je bent door de action bias getraind om wachten, terughoudendheid en traagheid automatisch op te vatten als iets dat totaal niet bijdraagt ​​aan succes, maar dat is in veel gevallen niet correct.

Wat is de impact van action bias?

Het is nu duidelijk dat action bias ingrijpende impact kan hebben, in het bijzonder op de werkvloer. Des te belangrijker is het om je te verdiepen in hoe action bias werkt. Hieronder beschrijf ik beknopt hoe action bias invloed kan uitoefenen op je persoonlijke leven en wat voor impact het heeft op de maatschappij.

Individuele impact

Prioriteit geven aan actie boven inactiviteit, zonder een valide reden om dit te ondersteunen, kan ervoor zorgen dat je een situatie verkeerd aanpakt. Het is een automatische reactie, gebaseerd op een impuls in plaats van logisch nadenken.

Omdat het waarschijnlijk een beslissing is die je neemt zonder alle mogelijke informatie in acht te nemen, kan de actiebias ertoe leiden dat je een minder effectieve route inslaat. Dit kan de uitkomst van de situatie in gevaar brengen en de mogelijkheid tot succes binnen je bedrijven tegengaan.

Maatschappelijke impact

Als samenleving beschouwen we inactiviteit ook als verkeerd – niets doen is niet genoeg.

“An idea without action is like a bow without an arrow.” – Martin Luther King

Voortdurende betrokkenheid van action bias dient slechts om deze overtuiging nog verder te versterken.

Soms verloopt de beslissing om te handelen niet zoals we hadden gedacht en gehoopt, maar dan nog redeneren we vaak dat het nog erger was geweest als we niets hadden gedaan, ook al was dat misschien niet het geval. Iedereen zegt het wel eens: “Ik heb tenminste íets gedaan” of “Ik heb mijn best gedaan, meer kon ik niet doen”. Deze uitspraken worden vaak positief benaderd, vrijwel niemand krijgt ooit de reactie “Ja, maar je had beter niets kunnen doen.”

Dit versterkt dus onze opvatting dat actie altijd superieur is, en niets doen inferieur. Dit zorgt op zijn beurt voor de voortzetting van dit patroon dat slechte (zakelijke) beslissingen mogelijk maakt en bevordert.

De impact van biases op je beslissingen minimaliseren?

De beste keuzes maak je niet alleen! Leg je beslissing aan ons voor en voorkom dat je belangrijke informatie of betere alternatieven over het hoofd ziet.

Frisse blik

Onafhankelijk

Leer jezelf beter kennen

Bespaar tijd en geld

Twee voorbeelden van de action bias in zakelijke context

Ik heb in dit artikel al een aantal keer aangegeven hoe action bias invloed kan hebben op zakelijke beslissingen. Zo benoemde ik het idee dat mensen die hard werken binnen het bedrijf nuttiger zouden zijn dan mensen die minder actief lijken. Hieronder geef ik nog twee zakelijke voorbeelden, om nader te illustreren hoe action bias zakelijke beslissingen beïnvloedt.

Action bias voorbeelden

Voorbeeld 1: Voortijdige aflossingen uit beleggingsfondsen

Het is een ongelukkig feit dat action bias wordt verergerd door negatieve of slechte rendementen, maar het is natuurlijk wel logisch. Dit is de reden dat beleggers in beleggingsfondsen de kriebel krijgen om ‘iets te doen’ met hun portefeuilles als de zaken niet helemaal gaan zoals verwacht. Afwachten lijkt geen goed idee – ze hebben het idee dat ze iets móeten doen.

Veel beleggers verzilveren de belegging, in de veronderstelling dat ze op een beter moment opnieuw kunnen investeren. Dit gebeurt echter bijna nooit, en het bedrag dat je ervoor had kunnen krijgen, krijg je nooit meer.

Voorbeeld 2: Concurreren

Als een zakelijke concurrent een nieuwe functie lanceert of een nieuw product op de markt brengt, kunnen we niet afwachten en stilzitten. We moeten direct vergaderingen organiseren, de oorlogsruimte klaarmaken en manieren vinden om ervoor te zorgen dat we in no time een betere functie lanceren.

Als reactie op een nieuw product van een concurrent, is de eerste vraag die je gewoonlijk stelt bijvoorbeeld: “Wat gaan we hiermee doen?” De verborgen bias is dat je iets moet doen –action bias. Zelden denk je erover na dat de kosten om iets te doen mogelijk groter zijn dan de voordelen.

Vaak is het verstandiger om eerst te kijken hoe het gaat met de nieuwe functie of het nieuwe product van de concurrent. Draait die goed of hebben ze een verkeerde stap gezet? Om de haverklap nieuwe functies en producten op de markt brengen, is niet de garantie voor succes.

Hoe voorkom je action bias? (actiebias)

De belangrijkste les is dat als je wil ingrijpen, je een goed idee nodig hebt van niet alleen de voordelen van je acties, maar ook de eventuele schade die ze zouden kunnen aanrichten. Je moet je bezighouden met het bedenken van verschillende alternatieven en daar vervolgens een keuze uit maken.

Niets doen is moeilijk, maar ‘iets doen’ staat niet gelijk aan succesvol zijn. Het kan vaak ook juist in het tegenovergestelde resulteren. Wanneer je dit beter begrijpt en kunt implementeren binnen je bedrijf, heb je een grote kans om veel ellende te voorkomen en (dus) meer succes te boeken. Zoals Warren Buffett, zakenman en investeerder, stelt:

“Holding cash is uncomfortable, but not as uncomfortable as doing something stupid.”

Je overtuigt jezelf er waarschijnlijk regelmatig van dat je maar twee opties hebt: iets doen of helemaal niets doen (binair). Vaak vergeet je dat daar ook nog opties tussenin zitten. De volgende keer dat je de neiging hebt om direct actie te ondernemen, onthoud dan:

“It is not enough to be busy; so are the ants. The question is: What are we busy about?”- Henry David Thoreau (filosoof)

Kortom:

  • Niets doen in plaats van handelen betekent niet dat je opgeeft.
  • Leren om action bias te vermijden, is een langdurig proces waarbij ingesleten neigingen en impulsen moeten worden onderdrukt.
  • Tenzij de situatie onmiddellijk actie vereist, is het vaak beter om eerst en de voor- en nadelen van de reactie (of geen reactie) te evalueren.

Bronnen:

Bar-Eli, M., Azar, O. H., Ritov, I., Keidar-Levin, Y., & Schein, G. (2007). Action bias among elite soccer goalkeepers: The case of penalty kicks. Journal of Economic Psychology, 28(5), 606-621.

Geschreven door:

Jaap van Leent

Jaap maakt bedrijven digitaal koploper en is expert op gebied van besluitvorming (in groepen).

Decidas en Knowify gaan samen verder als Summix.

Decidas en Knowify hebben besloten om de handen ineen te slaan. Knowify is een vooraanstaand Rotterdams bedrijf dat, net als wij, gespecialiseerd is in data en business intelligence. We gaan samen verder onder een nieuwe naam: Summix.