8 belangrijke bedrijfsmetrics die je kan meten

Bedrijfsmetrics zijn een maatstaf voor de taken en activiteiten van je bedrijf. Bedrijfsmetrics worden over het algemeen gemeten over een specifieke periode: dagelijks, wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. Je kunt ze als ondernemer volgen om de ideale prestatie voor je bedrijf te bepalen.

Bedrijfsmetrics vertellen je of je bedrijf de doelen heeft behaald die waren gesteld. Als dit niet het geval is, vertellen bedrijfsmetrics waar je aan moet werken om deze doelen in de toekomst wel te kunnen behalen.

Het bijhouden van bedrijfsmetrics dient ook een cultureel doel. Ze geven iedere afdeling binnen je bedrijf een reden om hard te werken, een goede samenwerking aan te gaan en vreugde te ervaren in elkaars overwinningen.

Dit genereert uiteraard een succescultuur binnen je bedrijf, waarin iedereen het gevoel heeft een positieve bijdrage te leveren. Dit alles leidt uiteindelijk weer tot meer rendement. Een tevreden medewerker is immers een tevreden klant.

8 belangrijke bedrijfsmetrics die je kan meten

1. Omzet (sales revenue)

De bedrijfsmetric die volgens ons op de eerste plaats komt, is de omzet.

De bedrijfsmetric ‘omzet’ kan ontzettend veel dingen over je bedrijf vertellen.

Verkoopresultaten van maand tot maand laten natuurlijk zien of mensen (klanten) wel geïnteresseerd zijn in hetgeen dat je aanbiedt op de markt, of je marketinginspanningen ook resultaten opleveren, of je nog steeds kunt concurreren met concurrenten, enzovoorts.

Bij het analyseren en evalueren van je omzet en het stellen van daarbij behorende doelen, is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat verkoopresultaten worden beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren.

De persoon die de sales-KPI’s bijhoudt, moet zich ook bewust zijn van recente veranderingen in de markt, concurrentieacties, eerdere marketingcampagnes, enz. Verkoopopbrengsten worden berekend door alle inkomsten uit klantaankopen bij elkaar op te tellen, minus de kosten die verband houden met geretourneerde of onbestelbare producten.

2. Nettowinstmarge (net profit margin)

De nettowinstmarge-bedrijfsmetric geeft aan hoe efficiënt je bedrijf winst maakt in vergelijking met de omzet.

De nettowinstmarge is een goede manier om bedrijfsgroei op de lange termijn te voorspellen en om te zien of je inkomen hoger is dan de kosten van het runnen van het bedrijf. Bereken al je maandelijkse inkomsten en haal hier alle verkoopkosten vanaf.

3. Bruto winstmarge (gross margin)

Hoe hoger je brutomarge, hoe meer je bedrijf verdient met elke verkoopeuro.

Je kunt dit in andere operaties investeren. Deze bedrijfsmetric is vooral belangrijk voor startende bedrijven omdat het reflecteert op verbeterde processen en productie. Het is eigenlijk de productiviteit van je bedrijf, vertaald in cijfers.

De brutomarge is gelijk aan de totale verkoopopbrengst van je bedrijf minus de kosten van verkochte goederen, gedeeld door de totale verkoopopbrengst.

4. Omzetgroei sinds het begin van het jaar (sales growth year-to-date)

Wie zou het niet fantastisch vinden om hun bedrijf maand na maand te zien groeien? Soms is de verkoop echter sterk afhankelijk van het seizoen en de stemming van klanten. De bedrijfsmetric ‘omzetgroei sinds het begin van het jaar’ geeft het tempo aan waarmee de verkoopomzet van je bedrijf toeneemt of afneemt.

Hou je verkoopgroei over verschillende tijdsperioden bij – maandelijkse, jaarlijkse en langetermijnstatistieken geven je een beter inzicht in waar je bedrijf staat.

Maak er een doel van om je verkoopgroei elke maand te versnellen, of in ieder geval maand na maand op hetzelfde percentage te houden. Controleer je maandelijkse verkoopomzet en het aantal nieuwe deals.

Twijfel je over welke KPI's je zou moeten meten?

Volg de incompany KPI workshop

5. Kosten van klantenwerving (cost of customer acquisition)

Heb je er ooit wel eens over nagedacht hoeveel verschillende kleine dingen bijdragen aan het werven van een nieuwe klant?

De bedrijfsmetric ‘kosten van klantenwerving’ wordt berekend door alle kosten die worden besteed aan het werven van nieuwe klanten (marketingkosten) te delen door het aantal nieuwe klanten dat in een bepaald tijdsbestek is verworven.

Als je in oktober dus €10.000 aan marketing hebt uitgegeven en in deze periode 50 klanten hebt verworven, zijn de kosten van klantenwerving in oktober €200. De kosten van klantacquisitie moeten altijd samen met de klantwaarde voor de levensduur worden gemeten. Als een nieuwe klant je gemiddeld € 1800 waard is, is het natuurlijk een redelijke deal om deze klant voor € 200 binnen te halen.

De eenvoudigste manier om de gemiddelde kosten van klantenwerving te berekenen, is door de gemiddelde waarde van een verkoop te vermenigvuldigen met het aantal herhaalde transacties en de gemiddelde bewaartijd in maanden voor een typische klant.

6. Klantloyaliteit en retentie (customer loyalty and retention)

Het hebben van trouwe klanten is in veel opzichten te verkiezen. Het helpt om je verkopen te vermeerderen en het woord over je product te verspreiden. Het retentiepercentage toont het aantal klanten dat je product gedurende een langere periode blijft gebruiken en herhalingsaankopen doet.

Hieronder is een korte formule voor het berekenen van het retentiepercentage

Retentiepercentage = ((CE-CN) / CS)) X 100

  • CE = aantal klanten aan het einde van een bepaalde periode (bijvoorbeeld 1 jaar)
  • CN = aantal nieuwe klanten dat in dezelfde periode is verworven
  • CS = aantal klanten aan het begin van de tijdsperiode

7. Net promotor score (NPS)

De bedrijfsmetric ‘net promoter score’ laat de kwaliteit van je product zien en hoe tevreden je klanten zijn over je bedrijf/product. Het laat zien hoeveel mensen je product/dienst waarschijnlijk aan een vriend zullen aanbevelen.

Volgens Net Promoter Network zijn er drie niveaus van klantbehartiging:

  • Promoters (score 9-10) zijn loyale enthousiastelingen die je bedrijf bij anderen prijzen en je verkoop stimuleren.
  • Passives (score 7-8) zijn tevreden maar niet enthousiaste klanten die vertrekken als ze een beter aanbod zien.
  • Criticasters (score 0-6) zijn teleurgestelde klanten die negatieve informatie over je bedrijf verspreiden en het imago van je merk kunnen schaden.

Deze marketingmaatstaf kan op een tienpuntsschaal worden gemeten door klantonderzoeken en interviews uit te voeren. De eenvoudigste manier is om deze vraag te stellen in een vervolgmail van een nieuw abonnement of productbestelling. Het vergt natuurlijk wel wat tijd om gegevens te verzamelen en de resultaten te evalueren, maar het bied je wel veel inzichten in hoe je je dienst of product kunt verbeteren.

8. Levenslange klantwaarde (customer lifetime value/ CLTV of LTV)

Met deze bedrijfsmetric kun je berekenen hoeveel geld een gebruiker op de lange termijn zal opleveren. De bedrijfsmetric levenslange klantwaarde toont een gemiddeld rendement van één gebruiker voordat ze hun abonnement opzeggen.

Het doel van deze bedrijfsmetric is om aan te tonen hoeveel je kunt uitgeven aan een klant om in eerste instantie deze nieuwe klant aan te trekken, met betrekking tot de waarschijnlijke winst van die klant.

Om dit te berekenen, stel je een gemiddelde levensduur van de klant vast (hoe lang een klant een product gebruikt voordat hij stopt met het gebruik ervan) en de gemiddelde opbrengst die dit op zal leveren per klant.

Geschreven door:

Karim Tazmi

Karim maakt bedrijven datagedreven en werkt o.a. met Tableau, Power BI, SQL, Python en Mongo(DB).

Decidas en Knowify gaan samen verder als Summix.

Decidas en Knowify hebben besloten om de handen ineen te slaan. Knowify is een vooraanstaand Rotterdams bedrijf dat, net als wij, gespecialiseerd is in data en business intelligence. We gaan samen verder onder een nieuwe naam: Summix.