HR dashboard laten maken

In één oogopslag grip op je HR KPI's

Deze bedrijven vertrouwen in Decidas

Jaap en Karim

HR dashboard nodig?

Snel live
In Power BI of Tableau
Eigen huisstijl
Betrokken, communicatief en resultaatgericht

Een interactief HR dashboard maakt je werk als HR professional makkelijker. Je bent altijd op de hoogte van de kerncijfers en voortgang ten opzichte van je HR-strategie en bijbehorende doelstellingen.

Wat is een HR dashboard?

Als HR manager of adviseur heb je betrouwbare, up-to-date informatie nodig over zaken als recruitment, verzuim, verloop, tevredenheid, ontwikkeling en productiviteit.

Je wilt weten hoe de belangrijke zaken 'ervoor staan'. Met een HR dashboard zie je dit in één oogopslag.

Een HR dashboard bestaat uit meer dan de basisgegevens die je in de software ziet. Data uit diverse bronnen/software kan worden samengevoegd en gevisualiseerd. Vragen die je voorheen enkel 'op gevoel' of met een hoop handmatig werk kon beantwoorden, zie je nu direct voor je.

Zo ben je altijd op de hoogte van de voortgang ten opzichte van je HR-doelen, en weet je of je strategie en tactieken aanslaan. En wanneer er iets uit de hand dreigt te lopen, zie je dit direct en kun je op tijd ingrijpen.

De voordelen van een HR dashboard

Inzicht in de actuele status/voortgang van je belangrijkste HR KPI's
Stuur op tijd bij met up-to-date cijfers
Data uit diverse kanalen gecentraliseerd, opgeschoond en gevisualiseerd
Wijzigingen in KPI's of software worden snel en eenvoudig doorgevoerd
Minder tijd en geld kwijt aan (periodiek) handmatig rapporteren
Altijd zichtbaar, op PC en mobiel

HR dashboard laten maken?

Interactief dashboard in Power BI of Tableau

Waarom kiezen bedrijven voor Decidas?

Ervaren Power BI / Tableau experts
Snel inzetbaar
Proactief
Betrokken en gefocust op resultaten
Duidelijke communicatie
Geen nacalculatie; eerlijke tarieven

Bekijk onze voorbeeld dashboards

google data studio demo dashboard

E-commerce Dashboard in Google Data Studio (Demo)

Type dashboard: Tactisch

Dit demo dashboard is in Google Data Studio gebouwd met de sample dataset van Google Analytics. Je ziet de belangrijkste marketing KPI’s met diverse filteropties en een interactieve kaart.

Marketing dashboard voorbeeld

Marketing dashboard voor Mobility Centre Holland

Type dashboard: Operationeel, Tactisch

Dit dashboard biedt het management meer inzicht in de huuraanvragen via de website (zowel via formulieren als telefonisch).

HR dashboard op maat

Elke HR-afdeling is uniek! Daarom werken we niet met een standaard 'template' dashboard.

Samen onderzoeken we welke doelstelling(en) het belangrijkst zijn, en welke KPI's daar bij passen. Daarna gaan we pas aan de slag met het maatwerk HR dashboard.

Voorbeelden van belangrijke HR KPI's

Meten is weten. Wat je meet is daarbij belangrijk. Dit zijn je KPI's (kritische prestatie-indicatoren).

Met HR KPI's meet je de voortgang ten opzichte van de geformuleerde HR-targets. Hieronder staan enkele KPI's die eventueel interessant zijn om op te nemen in je HR dashboard.

Deze KPI's kunnen over tijd (per maand, kwartaal, jaar) en bijvoorbeeld per afdeling/locatie worden gemeten en gevisualiseerd in je HR dashboard:

 • Verzuim (bijvoorbeeld verzuimpercentage, verzuim frequentie, gemiddelde ziekteduur, verzuim impact (bijv. bradbordfactor), verzuim oorzaak), eventueel per afdeling/locatie.
 • Personeelsverloop percentage (o.b.v. BDA of Schlüter-formule), oorzaken (pensioen, ontslag, overplaatsing, etc.), impact op bedrijfskosten).
 • Incidenten (aantal en type meldingen, bijvoorbeeld ongelukken of onplezierige werksituaties).
 • Medewerkertevredenheid (resultaten uit onderzoek, eNPS, gebieden waarover men (on)tevreden is).
 • Productiviteit (tijd om bepaalde taken uit te voeren, gemaakte fouten, aantal (op tijd) behaalde deadlines, kwaliteit van het werk).
 • Ontwikkeling (gevolgde trainingen, type trainingen, trainingskosten, time-to-onboard, promoties).
 • Talentbehoud (aantal toetredende werknemers versus medewerkers die in dienst blijven, evt. specifieke functies).
 • Recruitment (time to fill, wervingskosten, prestaties per wervingskanalen).

Hoe bepaal ik de juiste HR KPI's?

Samen aan de slag met de KPI workshop

HR dashboard in Power BI of Tableau?

We creëeren HR dashboards in Power BI of Tableau. Ontdek hieronder meer over de keuze tussen Power BI versus Tableau.

PowerBi-grijs

HR dashboard in Power Bi

 • Gebruiksvriendelijk.
 • Handig voor bedrijven die reeds Office 365 gebruiken.
 • Verbindt met vele databronnen.
 • Dashboard is eenvoudig te delen.
 • Wat beperkter op gebied van data opschonen, visualiseren en analyseren.
Tableau-grijs

HR dashboard in Tableau

 • Is gefocust op begrip uit je data
 • Veel features om data op te schonen, te analyseren en te visualiseren.
 • Kan met veel databronnen verbinden.
 • Grote community met data experts en gebruikers.
 • Kost wat meer dan Power BI.

Werkwijze

Eerst leren we jouw bedrijf goed kennen. Wat wil je bereiken? Welke software/tools/systemen gebruiken jullie? Welke data is er beschikbaar?

Met deze informatie geven we een kostenindicatie van je dashboard(s). Zo weet je om en nabij wat de investering zal worden.

Tussen stap 2 en 3 spreken we een vaste prijs af. Dan weten we precies wat je nodig hebt en wat de datakwaliteit is (hoeveel opschoonwerk er nodig is).

Vaak is nog niet helemaal duidelijk wat je wilt meten en op welke manier dit goed gemeten kan worden. Tijdens een KPI workshop ontdekken we dit samen.

Gedurende en na deze workshop werken we een eerste opzet (schets) van het te bouwen dashboard uit. Zo krijg je alvast een beeld van hoe het dashboard er uit komt te zien.

In de praktijk krijgen we tijdens het bekijken en analyseren van de data vaak nog nieuwe inzichten en ideeën. Deze verwerken we natuurlijk ook in je dashboard (of een aanvullend dashboard met meer detail).

Nu duidelijk is wat op het dashboard moet komen, gaan we de data uit diverse systemen verzamelen en samenvoegen in een centrale database.

Waar nodig schonen we de data op en passen we berekeningen toe.

Indien mogelijk gebruiken we 'live koppelingen'. Dan is de data altijd up-to-date. Anders kunnen we de data (geautomatiseerd) periodiek inladen.

Natuurlijk zorgen we ervoor dat er niks met de originele data gebeurt.

De data is nu netjes voorbereid. Tijd om te gaan bouwen wat tijdens stap 1 en 2 is besproken en geschetst.

Daarnaast analyseren we de data voor extra inzichten. Hiervoor gebruiken we onze hersenen, formules en handige tools.

We vragen tijdens deze fase al regelmatig om feedback.

Voor de presentatie testen we het dashboard. Klopt alle data? Zijn alle formules correct? Werken de filters?

We presenteren het dashboard bij jullie op locatie of op ons eigen kantoor in het centrum van Rotterdam.

We lichten toe wat we hebben gedaan en waarom we voor specifieke visualisaties hebben gekozen. Ook vertellen we over onze opgedane inzichten.

Tijdens deze stap is er opnieuw ruimte voor feedback.

Het maximale uit je dashboard halen?

We kunnen je team trainen in het gebruik van het nieuwe dashboard (bijv. hoe herken je trends, hoe interpreteer je veranderingen, hoe herken je nieuwe kansen om nader te onderzoeken)?

De eerste versie van een dashboard op maat is slechts het startpunt van datagedreven werken!

Wat kost een HR dashboad?

Een HR dashboard laten maken kost gemiddeld tussen de €1.950 en €9.950. De investering is afhankelijk van het aantal databronnen, de datakwaliteit en de complexiteit van de visualisaties en berekeningen.

Bij Decidas hebben we een uniek concept: betaal je dashboard maandelijks, in 12 termijnen.
Zo maken we maatwerk dashboards toegankelijk voor het MKB.

Hieronder vind je een kostenindicatie van jouw HR dashboard(s). Na de kennismaking weten we precies wat je nodig hebt en spreken we een vaste prijs af. Wel zo prettig!

De investering

16.67% korting als je in één keer betaalt

Maandelijks (12x)
In één keer

Kickstarter

Voor kleine tot middelgrote bedrijven die een eerste dashboard op maat willen laten maken.

€195/maand

Inbegrepen:
Tot 2 databronnen
Bijvoorbeeld een (hosted) database, een excel-/csv-bestand, of een softwarepakket via een API-koppeling.
Software: Power BI, Tableau of Excel
Goede datakwaliteit
Hoeveel opschoonwerk is er nodig om het dashboard te kunnen bouwen (bijv: lege rijen verwijderen, data samenvoegen/opsplitsen, fouten in data opzoeken en oplossen)?
Goed = max. 2 uur/databron, gemiddeld max. 5 uur en matig 5+ uur.
Standaard visualisaties
Basis: bar chart, line chart, box plot, scatter plot, tree map, highlight table, (eenvoudige) kaarten.
Geavanceerd: funnel, gantt chart, (geavanceerde) scatter plot/bubble chart, geavanceerde (density) kaarten, uitgebreide tooltips.
8 standaard berekeningen
Standaard: Bijvoorbeeld data uit (meerdere) velden delen/vermenigvuldigen/optellen/als percentage uitdrukken.
Geavanceerd: bijvoorbeeld prognose, histogram, complexe berekeningen over tijd.
1 revisieronde

Grow

Voor middelgrote bedrijven die data uit 2-3 bronnen (geavanceerd) willen laten visualiseren.

€395/maand

Inbegrepen:
Tot 3 databronnen
Bijvoorbeeld een (hosted) database, een excel-/csv-bestand, of een softwarepakket via een API-koppeling.
Software: Power BI, Tableau of Excel
+ Gemiddelde datakwaliteit
Hoeveel opschoonwerk is er nodig om het dashboard te kunnen bouwen (bijv: lege rijen verwijderen, data samenvoegen/opsplitsen, fouten in data opzoeken en oplossen)?
Goed = max. 2 uur/databron, gemiddeld max. 5 uur en matig 5+ uur.
+ Geavanceerde visualisaties
Basis: bar chart, line chart, box plot, scatter plot, tree map, highlight table, (eenvoudige) kaarten.
Geavanceerd: funnel, gantt chart, (geavanceerde) scatter plot/bubble chart, geavanceerde (density) kaarten, uitgebreide tooltips.
14 standaard berekeningen
1 geavanceerde berekening
Standaard: Bijvoorbeeld data uit (meerdere) velden delen/vermenigvuldigen/optellen/als percentage uitdrukken.
Geavanceerd: bijvoorbeeld prognose, histogram, complexe berekeningen over tijd.
2 revisierondes
KPI workshop (t.w.v. €975)

Leader

Voor (middel)grote bedrijven die een complex dashboard nodig hebben met data uit diverse bronnen.

€995/maand

Inbegrepen:
Tot 5 databronnen
Bijvoorbeeld een (hosted) database, een excel-/csv-bestand, of een softwarepakket via een API-koppeling.
Software: Power BI, Tableau of Excel
+ Matige/gemiddelde datakwaliteit
Hoeveel opschoonwerk is er nodig om het dashboard te kunnen bouwen (bijv: lege rijen verwijderen, data samenvoegen/opsplitsen, fouten in data opzoeken en oplossen)?
Goed = max. 2 uur/databron, gemiddeld max. 5 uur en matig 5+ uur.
+ Geavanceerde visualisaties
Basis: bar chart, line chart, box plot, scatter plot, tree map, highlight table, (eenvoudige) kaarten.
Geavanceerd: funnel, gantt chart, (geavanceerde) scatter plot/bubble chart, geavanceerde (density) kaarten, uitgebreide tooltips.
20 standaard berekeningen
3 geavanceerde berekeningen
Standaard: Bijvoorbeeld data uit (meerdere) velden delen/vermenigvuldigen/optellen/als percentage uitdrukken.
Geavanceerd: bijvoorbeeld prognose, histogram, complexe berekeningen over tijd.
3 revisierondes
KPI workshop (t.w.v. €975)
Training 'Haal het maximale uit je data dashboard' (t.w.v. €375)

Maak kennis met Jaap en Karim

Jaap en Karim

Onze missie:

Het maximale uit bedrijven halen door onvervuld potentieel te ontdekken en benutten.

Wij lossen graag complexe problemen op. Hiervoor gebruiken we ons analytische denkvermogen en business intelligence tools zoals Power BI en Tableau. Opdrachtgevers omschrijven ons als ambitieus, betrokken, innovatief en creatief.

Bij voorkeur werken we aan projecten met een positieve impact op de 3P's (people, planet en profit).

Wat kan je van ons verwachten?

Advies: we leren je bedrijf en de branche kennen.
Snelheid: korte lijntjes, snel resultaat.
Vaste prijs: geen nacalculatie.

Heb je een vraag over HR dashboards?

Karim Tazmi

Karim Tazmi

Jaap van Leent

Jaap van Leent

Kennismaken of offerte aanvragen

We horen graag waar je naar op zoek bent! Je ontvangt binnen 24 uur een reactie.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.